Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Wednesday, March 24, 2010

El projecte PaHisCat i el web d'Història del PaisatgePodem assenyalar l'existència de dues novetats importants amb relació als estudis de l'Arqueologia del Paisatge de Catalunya:
En primer lloc, hem començat a treballar a la Universitat de Lleida en el projecte PaHisCat que persegueix la reconstrucció cartogràfica dels paisatges que van existir en les diverses etapes del nostre passat en les diferents comarques catalanes. Bàsicament s'intentarà descobrir en quina època es va crear cadascun dels elements que formen el paisatge que pot trobar al seu entorn qualsevol home o dona que visqui a Catalunya. Actualment s'estan estudiant quatre de les 135 unitats de paisatge que han estat establertes per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, després d'haver-se realitzar els catàlegs del paisatge dels diversos territoris en què s'ha dividit el territori català. Enguany estem estudiant l'Horta de Pinyana, la Conca de Poblet, la Vall cerdana i els Terraprims.
Amb relació a aquest projecte cal assenyalar la creació del web: http://www.paisatgehistoric.udl.cat, on, a part de presentar les característiques del projecte PaHisCat, també s'exposen els trets més importants de les recerques sobre el paisatge històric, es presenten alguns estudis de cas, es mostren algunes aportacions de la cartografia històrica i també diversos dels treballs publicats darrerament amb relació als temes que centren l'interès d'aquest lloc web.