Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Saturday, November 06, 2004

Els orígens medievals del paisatge catalàJordi Bolòs, Els orígens medievals del paisatge català. L’arqueologia del paisatge com a font per a conèixer la història de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2004, 463 pàgs, 147 mapes.

Índex
Presentació 5
1. Introducció: els estudis del paisatge 9
2. Els precedents 45
3. Límits i demarcacions 63
4. Espais pobletans 97
5. Llocs centrals 127
6. Formes de poblament i morfologia dels pobles 149
7. Pobles oberts i emmurallats 169
8. Sagreres i pobles eclesials 183
9. Pobles castrals 203
10. Pobles planificats i vilanoves 221
11. Masos i vilars 249
12. Els pobles que creixen, els que canvien i els que decauen 269
13. L’ús de l’espai. Camps i conreus 299
14. Boscos i pastures 335
15. Sèquies i molins 363
16. Vies de comunicació 391
17. Producció i distribució: la sal, el ferro i la terrissa 413
18. Les ciutats i les viles 427
19. Cloenda: present i futur dels estudis d’arqueologia del paisatge 453

Posted by Hello