Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Monday, January 12, 2009

El paisatge i la societat de la Lleida dels segles XIV i XV


Jordi BOLÒS, Dins les muralles de la ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels segles XIV i XV, Ajuntament de Lleida - Pagès editors, Lleida, 2008, 340 pàgs. Aquest llibre ens mostra com era la ciutat de Lleida i, alhora, ens presenta la societat que hi va viure als segles XIV i XV. Darrere les muralles de la ciutat hi havia una xarxa de carrers, carrerons i places, on s'alçaven les cases dels artesans, dels homes que feien "oficis liberals", dels ciutadans, d'alguns membres de la noblesa i dels eclesiàstics. Aquest llibre estudia cadascuna de les cinc parròquies en què es dividia la ciutat medieval i s'hi reconstrueix, per escrit i amb plànols, els carrers i les illes de cases urbanes. Ens apropa als principals edificis, que eren punts de referència per als seus habitants: esglésies, hospitals, hostals, forns, mercats, banys o bordells. Ens apropa també als indrets on es produïen les activitats artesanals i comercials més notables i als veïnats que tenien adjudicats els jueus i els sarraïns. Ens atansa als espais on es concentrava el poder, la riquesa o la pobresa. Lleida era una de les grans ciutats catalanes on, des de l'any 1300, tenia la seu l'única universitat de la Corona catalanoaragonesa.