Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Sunday, January 20, 2019

Atles del comtat de Barcelona (801-993)


Jordi BOLÒS - Víctor HURTADO, Atles del comtat de Barcelona (801-993), Rafael Dalmau editor, Barcelona 2018, 198 pàgs. Desè i darrer volum de la col·lecció "Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia". Com en els altres volums, s'hi reconstrueix el poblament i el paisatge gràcies a la gran quantitat de documents que s'han conservat del comtat de Barcelona, escrits abans de l'any 1000. Amb l'estudi de la toponímia es pot aprofundir en el coneixement de les comarques que formaven aquest comtat, que s'estenia des del Montseny fins al Gaià, a les portes de Tarragona. Els documents també permeten saber quins eren els principals senyors que hi tenien drets (els comtes, els vescomtes, els grans senyors laics, el bisbe, l'abat de Sant Cugat, etc.). Inclou un extens abstract en anglès i un exhaustiu índex que remet als mapes toponímics.

Monday, April 30, 2018

Com era la comarca del Baix Cinca abans de l'any 1149?


Jacinto BONALES CORTÉS, Traces d'un passat llunyà. El Baix Cinca (1200 aC - 1149 dC), Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA, Fraga, 2018, 270 pàgs. Índex: Primera part. 1. Els camins històrics del Baix Cinca, 2. Camins i sistemes agraris. 3. Les grans fases de transformació. Segona part. 4. El Baix Cinca protourbà (1500 a 650 aC). 5. La formació del poble ilerget (650 a 200 aC). 6. Parcel·lació versus centuriació (200 aC a 475 dC). 7. Adaptar-se i sobreviure (475 a 719 dC). 8. La introducció dels nous paisatges islàmics (719 a 1149 dC). Reflexió final. Bibliografia. Aportació molt notable al coneixement del paisatge històric. A partir de l'estudi d'una comarca, el Baix Cinca, es plantegen i es resolen qüestions molt importants, especialment amb relació a l'edat antiga i l'edat mitjana.

Monday, October 31, 2016

El Paisatge Històric de la comarca del Priorat


Jordi Bolòs - Jacinto Bonales - Marta Flórez - Albert Martínez, Caracterització històrica del paisatge del Priorat-Montsant-Siurana, Diputació de Tarragona - Observatori del Paisatge, març de 2016. http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/resultats_pr.php Publicació digital de la recerca feta a petició de l'associació PRIORITAT, amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l'Observatori del Paisatge. Inclou una presentació (capítol 1). El capítol 2 és signat per Marta Flórez i és dedicat a fer un estudi de les dades arqueològiques del Priorat (pàgs. 11-42). El capítol tercer, signat per Jacinto Bonales Cortés, té el títol de "Paisatge històric, societat i economia al Priorat: una aportació metodològica" (pàgs. 43-150). El capítol 4, de Jordi Bolòs, és dedicat a la Caracterització del Paisatge històric del Priorat (CPH); pàgs. 151-202. El cinquè i darrer capítol és signat per Albert Martínez Elcacho i duu el títol "Límits senyorials i paisatge històric. De la conquesta comtal de 1153-1154 al fitament del terme del Priorat d'Escaladei el 1628" (pàgs. 203-224). Al final hi ha la bibliografia i un annex.

Wednesday, September 28, 2016

Rocallaura: un gran llibre sobre un petit poble


Jacinto BONALES CORTÉS, Història de Rocallaura, EMD Rocallaura - Pagès editors, Lleida, 2015, 390 pàgs. És una història local; però, és una història local del segle XXI. En aquest estudi d'un espai reduït, del terme d'un poble, es fan servir molts coneixements nous, adquirits aquests darrers anys, i alhora s'intenta resoldre problemes plantejats a nivell general fent una recerca amb relació a un petit territori, molt ben conegut. És un gran llibre que enllaça amb els treballs duts a terme per en Jacinto Bonales darrerament, molts dels quals editats a la Universitat de Lleida, a l'IEI o bé pel Govern d'Andorra. És una obra plena d'idees, acompanyades d'un munt de mapes dibuixats amb molta cura i d'un grapat de fotografies. Els principals apartats són: Temps de silenci (L'espai i els seus noms, Les primeres societats), La vila medieval de Rochalaura (El feudalisme. Senyors, eclesiàstics i poble, La història la fa la gent, La vida medieval), La força d'un poble (Homes, dones i cases recollaurins, Economia i canvi social, El comú i el senyor, La creu i el pedrenyal), El capitalisme en marxa (De focs a ciutadans, Del racó al calaix. La nova economia, Podem decidir?).

Wednesday, March 30, 2016

Atles històric d'Almacelles (Segrià): dos mil anys de canvis i de continuïtats


Jordi BOLÒS i Jacinto BONALES, Atles històric d'Almacelles. El paisatge històric d'un municipi de la comarca del Segrià des de la Prehistòria fins a l'actualitat, Ajuntament d'Almacelles - Pagès editors, Lleida, 2015, 167 pàgs. Índex: Introducció. Primera part: les bases estructurals del territori. 1. El medi físic. Les transformacions silencioses. 2. El terme d'Almacelles durant la prehistòria i la protohistòria. 3. L'antiguitat i l'alta edat mitjana. 4. L'ús del territori en període islàmic. Segona part: El paisatge baixmedieval. 5. Conquesta cristiana i repartiment feudal. 6. Els camins i el poblament: canvis i continuïtats. 7. Viure al territori i posar-li nom. 8. Viure al territori és transformar-lo: l'economia medieval. Tercera part: Mort i resurrecció d'un poble. Època moderna. 9. Noms mantinguts són espais viscuts. La toponímia d'època moderna. 10. Almacelles al llarg del segle XVI. 11. La despoblació del segle XVII. 12. Terra de pastures entre el segle XV i la primera meitat del segle XVII. 13. El procés de repoblació i la construcció de la nova vila. Un nou paisatge. Quarta part: els camins de la modernitat. 14. L'expansió del reg des del projecte de Mas Dordal a mitjan segle XX. 15. L'expansió urbana en la nova vila. Del segle XVIII fins a l'actualitat. Conclusió. 16. Mapa de caracterització del paisatge històric. Bibliografia.

Paisatge i transicions al llarg dels darrers dos mil anys


Jordi BOLÒS (ed.), El paisatge en èpoques de transició al llarg dels darrers dos mil anys, Territori i Societat: el paisatge històric, VII (2015), Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2015, 181 pàgs. Després de les pàgines de presentació, hi ha un article d'Aymat Catafau dedicat al model del "poble eclesial" al Llenguadoc, al Rosselló i a Catalunya, que centra l'atenció en les aportacions de l'arqueologia, un treball de Jordi Bolòs sobre els paisatges i les transicions, un estudi d'Enric Vicedo sobre Melcior Guàrdia, Mas Dordal i el projecte d'irrigació del terme municipal d'Almacelles al darrer terç del segle XVIII i, finalment, un article de Jacinto Bonales sobre l'estudi dels camins com a mètode d'anàlisi del paisatge històric. El volum resta clos pels resums i els abstracts.

Saturday, January 09, 2016

Entendre la xarxa de camins del Pallars Jussà


Jacinto BONALES i CORTÉS - Miquel BAILAC i BONALES, Els camins històrics del Pallars Jussà, Garsineu edicions, Tremp, 2015, 297 pàgs. Com diuen els autors en la introducció del llibre: "L'estudi de les vies de comunicació ha estat reivindicat recentment per la historiografia europea gràcies a la seva revalorització com a mètode de coneixement de l'espai del passat mitjançant els estudis de llarga durada, els treballs interdisciplinaris i les noves tècniques d'anàlisi fruit de la revolució informàtica [...]. Amb el present estudi pretenem aclarir els canvis que es van produir a la xarxa viària del passat i, en conseqüència, del paisatge. Al centre del projecte es troba l'estudi de les vies de comunicació en relació als llocs habitats i a l'organització morfològica i social del territori [...]." Índex: Primera part: Qüestions de mètode. 1. Els camins silenciats. 2. Cartografia històrica. Segona part: els camins històrics. 3. Dels usatges a les reials ordres. 4. Els grans eixos viaris. 5. Els camins comarcals. 6. Els camins locals. Tercera part: de rodes i motors. 7. Planificació viària. 8. Les carreteres de l'estat: èxits i fracassos. 9. Els camins veïnals. Conclusió: carreteres obertes, camins tancats. Bibliografia.

Friday, December 04, 2015

Atles dels comtats carolingis de Cerdanya i de Berga


Jordi Bolòs - Víctor Hurtado, Atles dels comtats de Cerdanya i Berga (v788-990), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2015, 158 pàgs. Acaba de publicar-se el volum novè de la col·lecció d'Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia, dedicat als comtats de Cerdanya i de Berga. La zona estudiada s'estén des del Baridà fins al Capcir i el Donasà, i fins a la marca de Berga (al sud-oest de Cardona) i també tot el sector septentrional del Ripollès. Com tots els volums, inclou una introducció, un apartat dedicat als mapes toponímics (amb l'estudi de l'origen dels noms de lloc), un altre als mapes econòmics (amb un estudi de diferents territoris i valls) i, el darrer, als mapes de dominis (també amb diversos mapes temàtics). Al final també hi ha un índex de tots els noms de lloc inclosos als mapes de topònims i un ampli abstract en anglès.