Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Monday, November 19, 2007

Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval


Jordi BOLÒS (ed.), Estudiar i gestionar el paisatge històric medieval, Territori i Societat a l'Edat Mitjana, vol. IV, Universitat de Lleida, Lleida, 2007, 420 pàgs.
Els estudis sobre el paisatge històric són una font d'informació que pot permetre de descobrir realitats del nostre passat que fins ara ens era impossible de conèixer. L'estudi del paisatge permet de respondre qüestions fonamentals que es plantegen els medievalistes sobre els canvis esdevinguts al llarg de l'edat mitjana. Alhora, els coneixements que s'han adquirit sobre els diferents paisatges que l'home ha transformat al llarg dels segles, és possible que permetin planificar més bé el futur del territori que ens envolta. Aquests coneixements són una eina que ha de fer possible una gestió més bona de l'espai i que ens ha de portar a valorar certs elements del nostre entorn (pobles, edificis, vies, sèquies, terrasses o límits) com una part important del nostre patrimoni.
Índex: Presentació de J. Bolòs. Articles d'H. Kirchner (estudi dels espais irrigats a Eivissa), I. Curullón i J. Escalona (la producció de ferro a Valdelaguna, Burgos), Josep Torró (les terrasses irrigades), J. Bolòs (conèixer el paisatge medieval per poder planificar i gestionar el territori), Albert Martínez (el comtat de les Muntanyes de Prades i baronia d'Entença al segle XIV), J. A. Resina i R. M. Urpí (la calçada al Penedès), J. Escuder (la vall de Cabó) i Imma Sànchez (la casa i els llibres del mestre en arts Bartomeu Grassa al segle XVI).