Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Sunday, August 29, 2004

Els masos medievalsJ. Bolòs, El mas, el pagès i el senyor. Paisatge i societat en una parròquia de la Garrotxa a l'edat mitjana, Curial, Barcelona, 1995.
El mas, el pagès i el senyor és l'aproximació a un poble medieval i a la comunitat pagesa que hi vivia. És una recerca sobre el paisatge i la forma com s'organitzava un terme parroquial de la Catalunya Vella (el Sallent de Santa Pau, la Garrotxa) en època medieval i, així mateix, és una anàlisi de les relacions que hi havia entre uns pagesos i un senyor, el monestir de Sant Esteve de Banyoles (Pla de l'Estany), i també dels lligams que es crearen entre les diverses famílies del lloc.
S'hi analitza d'una manera especial l'evolució de l'hàbitat dispers (masos, bordes i masoveries), abans i després de la crisi demogràfica de l'any 1348. S'estudia també les característiques de la cellera o sagrera d'aquest indret.
Hom hi fa una anàlisi d'un microespai amb la finalitat d'aclarir problemes de la història general. Així mateix, la seva lectura ens introdueix en temes, com la història del paisatge o l'estudi del mercat de terres, fins ara [1995] poc estudiats en la historiografia catalana. Posted by Hello

Thursday, August 26, 2004

Els pobles del Pallars al segle XV


J. Bolòs, “Un territori en temps de guerra”, Hug Roger III, senyor en les muntanyes. Procés al darrer comte del Pallars. 1491, Pagès editors, Lleida, 2002, pàgs. 41-77.

Apartats de l'estudi sobre la morfogènesi dels pobles del comtat del Pallars. També inclou estudis sobre els castells i altres elements del paisatge.

En temps d’Hug Roger III
El Territori i societat a l'edat mitjana
Els castells, les torres i les forces
Descripció d’alguns castells
Els llocs de poblament. Descripció dels pobles i les viles
Tipologia dels llocs de poblament
Elements dels llocs de poblament
Economia del territori segons el Procés. Conreus per menjar i per destruir
Prats, pastures i boscs
Vies, passos i camins de bestiar
Molins, salins, forns i artesans

Altres capítols del llibre estudien la guerra, la vida d'Hug Roger III, el procés contra aquest darrer comte del Pallars, la societat, la vida quotidiana en temps de guerra, etc.
Posted by Hello