Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Monday, October 31, 2016

El Paisatge Històric de la comarca del Priorat


Jordi Bolòs - Jacinto Bonales - Marta Flórez - Albert Martínez, Caracterització històrica del paisatge del Priorat-Montsant-Siurana, Diputació de Tarragona - Observatori del Paisatge, març de 2016. http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/resultats_pr.php Publicació digital de la recerca feta a petició de l'associació PRIORITAT, amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l'Observatori del Paisatge. Inclou una presentació (capítol 1). El capítol 2 és signat per Marta Flórez i és dedicat a fer un estudi de les dades arqueològiques del Priorat (pàgs. 11-42). El capítol tercer, signat per Jacinto Bonales Cortés, té el títol de "Paisatge històric, societat i economia al Priorat: una aportació metodològica" (pàgs. 43-150). El capítol 4, de Jordi Bolòs, és dedicat a la Caracterització del Paisatge històric del Priorat (CPH); pàgs. 151-202. El cinquè i darrer capítol és signat per Albert Martínez Elcacho i duu el títol "Límits senyorials i paisatge històric. De la conquesta comtal de 1153-1154 al fitament del terme del Priorat d'Escaladei el 1628" (pàgs. 203-224). Al final hi ha la bibliografia i un annex.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home