Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Saturday, January 09, 2016

Entendre la xarxa de camins del Pallars Jussà


Jacinto BONALES i CORTÉS - Miquel BAILAC i BONALES, Els camins històrics del Pallars Jussà, Garsineu edicions, Tremp, 2015, 297 pàgs. Com diuen els autors en la introducció del llibre: "L'estudi de les vies de comunicació ha estat reivindicat recentment per la historiografia europea gràcies a la seva revalorització com a mètode de coneixement de l'espai del passat mitjançant els estudis de llarga durada, els treballs interdisciplinaris i les noves tècniques d'anàlisi fruit de la revolució informàtica [...]. Amb el present estudi pretenem aclarir els canvis que es van produir a la xarxa viària del passat i, en conseqüència, del paisatge. Al centre del projecte es troba l'estudi de les vies de comunicació en relació als llocs habitats i a l'organització morfològica i social del territori [...]." Índex: Primera part: Qüestions de mètode. 1. Els camins silenciats. 2. Cartografia històrica. Segona part: els camins històrics. 3. Dels usatges a les reials ordres. 4. Els grans eixos viaris. 5. Els camins comarcals. 6. Els camins locals. Tercera part: de rodes i motors. 7. Planificació viària. 8. Les carreteres de l'estat: èxits i fracassos. 9. Els camins veïnals. Conclusió: carreteres obertes, camins tancats. Bibliografia.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home