Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Monday, March 03, 2014

Llocs de poblament, espais pobletans i camins a l'alta edat mitjana a Catalunya


Ha aparegut el volum 31 (2013) de la revista Studia Historica. Historia Medieval, editada per la Universitat de Salamanca, dedicada als "petits mons" i a les societats locals a l'alta edat mitjana. Inclou una introducció d'Iñaki Martín Viso (que s'ha fet càrrec de l'edició d'aquest volum monogràfic), de Robert Portass i d'Igor Santos Salazar. A més, hi ha els treballs de Matthew Innes, d'Igor Santos Salazar, de Robert Portass, d'Álvaro Carvajal, de Vito Loré i de Jordi Bolòs. La meva aportació a aquest volum és dedicada a l'estudi de la formació de l'hàbitat medieval a Catalunya: pobles, espais pobletans i vies de comunicació (ps. 151-180).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home