Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Wednesday, November 23, 2011

Fer conèixer el PaHisCat i les seves aportacions al coneixement del paisatge i de la històriaJordi Bolòs, "Two thousand years of Landscape in a Mediterranean country. The PaHisCat project and the history of the Catalan landscape", Medieval Settlement Research, 25 (2010), p. 1-10.
Amb aquest treball s'intenta fer conèixer les característiques i l'abast del projecte PaHisCat i mostrar alguns dels primers resultats a què s'ha arribat arran de la realització dels mapes de les quatre unitats de paisatge estudiades al llarg de l'any 2010: Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Vall Cerdana i Terraprims. Una de les principals conclusions a què arribem en estudiar aquests territoris diversos és el notable grau de continuïtat que hi hagué en l'ocupació del sòl d'ençà dels segles de domini romà. Així, aquesta recerca que s'ha dut a terme permet d'entendre molt més bé les característiques del poblament a l'alta edat mitjana. El treball s'acompanya amb set figures.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home