Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Tuesday, November 17, 2009

El monestir de Sant Pere de la Portella (Berguedà)


Jordi BOLÒS, Diplomatari del monestir de Sant Pere de la Portella, Fundació Noguera, Barcelona, 2009, 830 pàgs.
Aquest volum inclou una àmplia introducció i 311 documents. La introducció inclou els apartats següents: El monestir de Sant Pere de la Portella. Els abats i la comunitat. Els dominis (amb un estudi detallat de cadascuna de les parròquies o territoris on l'abadia tenia drets o terres). Tipologia de la documentació. Organització del territori. Els senyors de la Portella. Els pagesos i allò que pagaven. La Pesta Negra i els efectes de la crisi. Les falsificacions. Normes de transcripció. També inclou 20 figures o mapes i 10 fotografies. Al final hi ha un índex de la documentació transcrita.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home