Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Monday, March 12, 2007

Atles del comtat d'Urgell

Jordi Bolòs - Víctor Hurtado, Atles del comtat d'Urgell (v788-993), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2006.

A l'Atles del comtat d'Urgell (v788-993) s'estudia el territori d'aquest comtat durant els segles VIII-X. Aquest comtat s'estenia per Andorra i per les actuals comarques de l'Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera i el Pallars Jussà. Mitjançant la realització de nombrosos mapes, s'intenta que el lector conegui el poblament, l'economia i les possessions dels principals senyors laics i eclesiàstics en època carolíngia.
També hi ha mapes dedicats a conèixer la toponímia, els precedents de l'època carolíngia, la marca o frontera d'aquest comtat al llarg del segle XI, l'organització d'algunes de les seves valls (Andorra, Castellbò, Lavansa, Vall de Lord) o el territori de les poblacions més importants del comtat, on les pervivències (restes de centuriacions) de l'època premedieval foren més fortes (la Seu d'Urgell, Solsona i Isona).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home