Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Thursday, May 14, 2009

Poblament, territori i història ruralJordi BOLÒS - Enric VICEDO (eds.), Poblament, territori i història rural. VI Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local, Diputació de Lleida - Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida 2009, 764 pàgs.

Edició dels treballs presentats al VIè Congrés sobre sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local celebrat a Alguaire els dies 26 i 27 d'abril de 2007. Inclou la conferència inaugural d'Aymat Catafau, una ponència de Llorenç Ferrer Alòs i nombroses comunicacions sobre Masos i poblament a la Catalunya Nova de Xavier Eritja, Albert Martínez Elcacho, J. Bonales, E. Vicedo, E. Fabregat, A. Sánchez, J. Forns, Jaume Fullola. Amb relació al tema Poblament, territori i història rural, inclou la ponència d'Enric Mendizábal i les comunicacions d'A. Hernández Sesé, J. Bolòs, Olivier Passarius i A. Catafau, J. Escuder, Elvis Mallorquí, Víctor Farias, Isidre Pastor, Pere Benito, Xavier Soldevila, T. Peris, P. Pérez, J. A. Quirós, E. Martín, Paula Ballesteros - F. Criado, J. M. Remolina, M. García, A. Hamer, M. H. Fernández i J. Aguirre - A. Moraza i J. A. Mujika.