Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Sunday, September 05, 2004

El primer atles dels comtats carolingis


J. Bolòs - V- Hurtado, Atles del comtat de Besalú (785-988), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1998.
Presentació
Pròleg
Introducció
Medi geogràfic
Història política i eclesiàstica
Cronologia
Bases i signes convencionals
Mapes toponímics
Topònims preromans
Topònims creats en època romana
Topònims amb un nom germànic o àrab
Altres topònims amb un interès històric
Advocacions
Mapes econòmics
El bosc, les pastures i els conreus
El transport, les mines i les indústries
El poblament al terme de Montagut
El poblament a Sant Estreve d’en Bas
Ciutat de Besalú
Mapes de dominis
Valls i altres demarcacions de l’alta edat mitjana
Dominis comtals i vescomtals
Senyors i grans propietaris
Seus episcopals
Les parròquies
Monestirs petits i efímers
Monestirs de fora del comtat de Besalú
Monestir de Sant Esteve de Banyoles
Monestir de Sant Pere de Besalú
Canònica de Sant Genís i Sant Miquel de Besalú
Monestir de Sant Pere de Camprodon
Índex
English Abstract
Bibliografia
Posted by Hello