Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Thursday, June 04, 2020

PODER, PAISATGE I SOCIETAT A LA CATALUNYA CAROLÍNGIA


Jordi BOLÒS i Víctor HURTADO, Poder, paisatge i societat a la Catalunya carolíngia. L'organització d'un país dins l'Europa de Carlemany, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2020, 127 pàgs. Els comtats catalans eren part de l'Imperi carolingi, creat l'any 800. La forta repercussió d'aquest vincle en l'evolució del país requereix saber què va canviar i què va perdurar, a llarg dels segles VIII-X, en la política i l'administració del territori, la societat, l'economia i el paisatge, la cultura i la religió, i ho podem conèixer gràcies a la gran quantitat de documents que se n'han conservat.

Saturday, April 20, 2019

Col·lecció Diplomàtica de Santa Maria de Vallverd


S'ha publicat a internet: Xavier Mora Giné i Avel·lí André Gabián, Col·lecció Diplomàtica de Santa Maria de Vallverd, 2019. Es pot consultar a: https://archive.org/details/VallverdDocs Inclou 272 documents. És una aportació que encara que no s'hagi publicat en paper, s'ha de conèixer.

Friday, March 01, 2019

ELS CARÀCTERS DEL PAISATGE HISTÒRIC


Jordi BOLÒS (ed.), Els caràcters del paisatge històric als països mediterranis, Territori i Societat: el paisatge històric, VIII, Universitat de Lleida - Pagès editors, Lleida, 2018, 399 pàgs. Inclou estudis de Sam Turner, Jordi Bolòs, Tim Kinnaird, Antoni Mas i Forners, Antoni Domingo, Glòria Druguet, Marta Sancho i Planas, Maria Soler, Javier Saura, Francesc Roma i Casanovas, i Núria Preixens Vidal.

Sunday, January 20, 2019

Atles del comtat de Barcelona (801-993)


Jordi BOLÒS - Víctor HURTADO, Atles del comtat de Barcelona (801-993), Rafael Dalmau editor, Barcelona 2018, 198 pàgs. Desè i darrer volum de la col·lecció "Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia". Com en els altres volums, s'hi reconstrueix el poblament i el paisatge gràcies a la gran quantitat de documents que s'han conservat del comtat de Barcelona, escrits abans de l'any 1000. Amb l'estudi de la toponímia es pot aprofundir en el coneixement de les comarques que formaven aquest comtat, que s'estenia des del Montseny fins al Gaià, a les portes de Tarragona. Els documents també permeten saber quins eren els principals senyors que hi tenien drets (els comtes, els vescomtes, els grans senyors laics, el bisbe, l'abat de Sant Cugat, etc.). Inclou un extens abstract en anglès i un exhaustiu índex que remet als mapes toponímics.

Monday, April 30, 2018

Com era la comarca del Baix Cinca abans de l'any 1149?


Jacinto BONALES CORTÉS, Traces d'un passat llunyà. El Baix Cinca (1200 aC - 1149 dC), Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA, Fraga, 2018, 270 pàgs. Índex: Primera part. 1. Els camins històrics del Baix Cinca, 2. Camins i sistemes agraris. 3. Les grans fases de transformació. Segona part. 4. El Baix Cinca protourbà (1500 a 650 aC). 5. La formació del poble ilerget (650 a 200 aC). 6. Parcel·lació versus centuriació (200 aC a 475 dC). 7. Adaptar-se i sobreviure (475 a 719 dC). 8. La introducció dels nous paisatges islàmics (719 a 1149 dC). Reflexió final. Bibliografia. Aportació molt notable al coneixement del paisatge històric. A partir de l'estudi d'una comarca, el Baix Cinca, es plantegen i es resolen qüestions molt importants, especialment amb relació a l'edat antiga i l'edat mitjana.

Monday, October 31, 2016

El Paisatge Històric de la comarca del Priorat


Jordi Bolòs - Jacinto Bonales - Marta Flórez - Albert Martínez, Caracterització històrica del paisatge del Priorat-Montsant-Siurana, Diputació de Tarragona - Observatori del Paisatge, març de 2016. http://www.catpaisatge.net/pahiscat/cat/resultats_pr.php Publicació digital de la recerca feta a petició de l'associació PRIORITAT, amb el suport de la Diputació de Tarragona i de l'Observatori del Paisatge. Inclou una presentació (capítol 1). El capítol 2 és signat per Marta Flórez i és dedicat a fer un estudi de les dades arqueològiques del Priorat (pàgs. 11-42). El capítol tercer, signat per Jacinto Bonales Cortés, té el títol de "Paisatge històric, societat i economia al Priorat: una aportació metodològica" (pàgs. 43-150). El capítol 4, de Jordi Bolòs, és dedicat a la Caracterització del Paisatge històric del Priorat (CPH); pàgs. 151-202. El cinquè i darrer capítol és signat per Albert Martínez Elcacho i duu el títol "Límits senyorials i paisatge històric. De la conquesta comtal de 1153-1154 al fitament del terme del Priorat d'Escaladei el 1628" (pàgs. 203-224). Al final hi ha la bibliografia i un annex.

Wednesday, September 28, 2016

Rocallaura: un gran llibre sobre un petit poble


Jacinto BONALES CORTÉS, Història de Rocallaura, EMD Rocallaura - Pagès editors, Lleida, 2015, 390 pàgs. És una història local; però, és una història local del segle XXI. En aquest estudi d'un espai reduït, del terme d'un poble, es fan servir molts coneixements nous, adquirits aquests darrers anys, i alhora s'intenta resoldre problemes plantejats a nivell general fent una recerca amb relació a un petit territori, molt ben conegut. És un gran llibre que enllaça amb els treballs duts a terme per en Jacinto Bonales darrerament, molts dels quals editats a la Universitat de Lleida, a l'IEI o bé pel Govern d'Andorra. És una obra plena d'idees, acompanyades d'un munt de mapes dibuixats amb molta cura i d'un grapat de fotografies. Els principals apartats són: Temps de silenci (L'espai i els seus noms, Les primeres societats), La vila medieval de Rochalaura (El feudalisme. Senyors, eclesiàstics i poble, La història la fa la gent, La vida medieval), La força d'un poble (Homes, dones i cases recollaurins, Economia i canvi social, El comú i el senyor, La creu i el pedrenyal), El capitalisme en marxa (De focs a ciutadans, Del racó al calaix. La nova economia, Podem decidir?).