Arqueologia del paisatge de Catalunya

Els estudis d'arqueologia del paisatge han de permetre que entenguem com es va organitzar el paisatge actual al llarg dels segles. Ha de fer possible comprendre com es crearen els pobles, les vies, els camps o els límits. D'una manera especial ens interessarem per les grans transformacions que s'esdevingueren al llarg de l'edat mitjana (segles VI-XV), tot i que sigui bàsic, a l'hora de fer aquesta mena de recerques, tenir una perspectiva de llarga durada.

Thursday, June 04, 2020

PODER, PAISATGE I SOCIETAT A LA CATALUNYA CAROLÍNGIA


Jordi BOLÒS i Víctor HURTADO, Poder, paisatge i societat a la Catalunya carolíngia. L'organització d'un país dins l'Europa de Carlemany, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 2020, 127 pàgs. Els comtats catalans eren part de l'Imperi carolingi, creat l'any 800. La forta repercussió d'aquest vincle en l'evolució del país requereix saber què va canviar i què va perdurar, a llarg dels segles VIII-X, en la política i l'administració del territori, la societat, l'economia i el paisatge, la cultura i la religió, i ho podem conèixer gràcies a la gran quantitat de documents que se n'han conservat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home